Показания

даваш ли насън, предстоят ти тревоги за пари или документи. Друг ако дава показания, ще ти изменят или ще те предадат.