Покана

че получаваш, ако сънуваш, чакат те неприятни новини или скарване в семейството. Aко ти изпращаш покана някому, ще молиш за заем. ако каниш някого, ще загубиш пари.