Пожелание

чуеш ли насън, наяве ще сториш някому добро. Tи ако пожелаваш нещо, ще ти се изпълни някое желание.