Похвала

чуеш ли насън, наяве ще те критикуват. Tи ако хвалиш някого, ще спечелиш съмишленик.