Похот

в съня съобщава за смущения в общуването с интимния партньор.