Подвижна

стълба или платформа в съня е предупреждение, че се осланяш на сляпата случайност в работата - в трудна ситуация няма да има на кого или на какво да разчиташ.