Подпис

ако видиш или поставяш подписа си на документи насън, значи новите ти познанства ще са от изключително значение в бъдещата ти работа. Друг ако се подписва, време е да действаш, не чакай подкана.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Автограф