Подлост

в съня показва, че нито опонентите, нито съмишлениците ти са готови да приемат идеите и доводите ти.