Подкрепа

получаваш ли насън, наяве ще те изоставят и предадат. Ти ако подкрепяш някого, значи напразно ще хабиш усилията или средствата си, ще инвестираш в непечеливша идея.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Помощ