Поделение

военно в съня е сигнал, че се готвят промени, за които дори няма да бъдеш уведомен.