Поданство

придобиваш ли насън, наяве ще изгубиш любима вещ - нещо незначително като цена, но с голяма сантиментална стойност.