Почит, почитание

изпитваш ли насън, наяве ще се разочароваш. Tебе ако те почитат, ще загубиш пари или собственост.