Плющене

на камшик в съня е знак, че ще чуеш закани, обиди или клетви, а на знамена - че ще дочакаш закъсняло признание.