Плитчини

в съня предупреждава за скрити опасности, дебнещи проблеми, тайни неприятели, непредвидени рискове.