Плетеница

видиш ли насън, е добър знак: ще се наложиш в област, в която няма да имаш конкуренти.