Пинцети

ако видиш или използваш насън, значи трябва да бъдеш изключително внимателен и прецизен в работата си.