Пергамент

в съня показва добро разбирателство с партньори и колеги - ще постигнеш успехи, ще сключиш изгодни договори.