Пеньоар

ако видиш или носиш насън, ще се чувстваш пренебрегнат и недооценен. Ти ще вършиш черната работа, а друг ще обира лаврите и почестите.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Роба