Пехота, пехотинец

в съня показва, че успехите и напредъкът в службата ти ще дойдат бавно, но ще са трайни и сигурни.