Паус

ако видиш или използваш насън, значи се нуждаеш от повече дискретност и потайност в работата си. Hе е необходимо всички наоколо да знаят с какво конкретно се занимаваш.