Партитура

ако видиш, разучаваш или пишеш насън, значи настъпва нов, плодотворен и обещаващ много успехи период в живота ти.