Парламент

в съня предсказва стълкновения с колеги, спорове на работното място, необходимост от отстояване на позициите и идеите ти.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Депутат, Камара