Пардесю

ако видиш, купуваш, шиеш или носиш насън, ще се радваш на големи почести в обществото.