Параграф

в съня предсказва бюрократични или юридически трудности в работата.