Пафта

ако видиш, ковеш или носиш насън, ще се радваш на любов и уважение от околните.