Овал

в съня е знак, че скоро ще завършиш започнатото, ще видиш края на мъките си.