Отклонение

от предначертания път или посока в съня предсказва временен застой в работата, плановете ти ще бъдат възпрепятствани. Oтклонение от норма е сигнал, че лекомисленото ти поведение може да ти коства много.