Отговор

ако търсиш или настояваш да получиш, неволно ще обидиш или ще ощетиш някого. Akо даваш отговор или успяваш да отговориш, ще се справиш с препятствие, ще преодолееш трудност, ще изплатиш стар дълг.