Осветен, осветление

в съня е знак за надежди и добър шанс за осъществяване на начинанията ти.