Осигуровка

плащаш ли насън, ще плащаш за нечии грехове. Aко я получаваш, ще бъдеш възмезден за полаганите грижи.