Оригинал

в съня е предупреждение да не се нагърбваш със задачи, които не можеш да изпълниш.