Ориенталски

елемент или атмосфера в съня са сигнал да забавиш темпото, да си дадеш повече почивка.