Опозиция

в съня предсказва, че ненадейно ще откриеш подкрепа или ще получиш покана за сътрудничество в работата си.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Съпротива