Опиянение

в съня в пряк смисъл означава веселие и приятелски събирания, а в преносен - прибързани действия, които могат да донесат щети.