Опашка

че имаш, ако сънуваш, ще чуеш лъжа, не вярвай на това, което ти казват. Aко другиго видиш с опашка, ще се опиташ да измамиш или да надхитриш някого. Aко насън хващаш някое животно за опашката, навличаш си беди, правиш погрешен ход. Aко видиш животно с много дълга опашка, ще имаш дълги разправии и разноречия с околните. Aко чакаш ред на опашка, значи друг ще се възползва от твоя труд.