Опасение

таиш ли в съня си, значи имаш нечисти или непочтени мисли и намерения към някого.