Омнибус

в съня е съобщение, че ще напреднеш само ако прилагаш традиционни методи или ако се ползваш с нечия протекция.