Олтар

ако видиш в съня си, ще се сбъднат надеждите и желанията ти. Aко се молиш пред олтар, ще се радваш на чест и благополучие. Aко водиш някого пред олтар, внезапно ще се подобрят жизненият и социалният ти статус.