Олелия

в съня е знак за временно объркване и стъписване. Hе се поддавай на провокации и не позволявай да те увещават.