Оживление

в съня предвещава добри новини, нови срещи и запознанства, интересни събития и бурен живот.