Обобщение

че правиш, ако сънуваш, не бързай да вземаш крайно решение по важен въпрос. Друг ако обобщава, опитай се да провериш лично информацията, която получаваш и се готвиш да използваш.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Обзор