Обичай

Обичаи спазваш ли в съня си, ще постигнеш напредъка си с бавен и упорит труд.

Aко друг се съобразява с обичаи, значи новаторските ти идеи няма да срещнат необходимата подкрепа и одобрение.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Обред, Ритуал