Номер, номериране, номерче

в съня показват, че моментът не е подходящ за действие, по-добре е да изчакаш или да отложиш плановете си.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Номер