Незабравка

ако видиш или береш насън, ще бъдеш заобиколен от любов, внимание, грижи и приятелство.