Неутралитет

в съня показва, че бездействието или липсата на решителност може да ти коства загуби и проблеми.