Нещастие

в съня показва, че излишно се тревожиш и рискуваш, защото успехите ти са в кърпа вързани.