Наум

че изчисляваш, ако сънуваш, ще имаш голям успех и ще забогатееш от съмнителна афера.