Натъртване

в съня съобщава, че стари нерешени проблеми скоро отново ще станат актуални.