Наслада

от нещо ако изпитваш насън, чакай огорчения наяве.