Насип

ако сънуваш, ще срещнеш трудност в работата си или пречка в начинанията си. Aко се изкачиш по него, ще превъзмогнеш усложненията.